Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Lifelong learning:#^Wszelkie działania związane z uczeniem się#przez całe życie, zmierzające do poprawy#poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji#w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej#i (lub) związanej z zatrudnieniem.$
Komisja Europejska – Bruksela 2001
 
Słownik pojęć szkoleniowych
 
Ten Słownik powstał w dużej mierze dzięki pracy Komisji PIFS ds. jakości usług rynku szkoleniowego. To pierwsza próba w Polsce zebrania w jednym miejscu definicji i pojęć, którymi na co dzień posługują się trenerzy, firmy szkoleniowe jak również firmy korzystające z usług szkoleniowych. Zapraszamy do uzupełniania haseł i tworzenia nowych definicji. Kopiowanie dopuszczalne, pod warunkiem podania źródła.
 
A  |  B  |  C  |  Ć  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  Ł
M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  Ś  |  T  |  U  |  W  |  Z

dodaj hasło do słownika
ODGRYWANIE RÓL

polega na odgrywaniu przez uczestników różnych sytuacji w postaci „scenek z życia”. Odbywa się to z reguły w warunkach naturalnych bądź umownych i jest improwizowane

OPIS PRZYPADKU

zob. metoda przypadku

OPIS SYTUACYJNY

zob. metoda sytuacyjna

POGADANKA

jest to przedstawienie pewnych wiadomości, zagadnień bądź teorii/koncepcji w sposób prosty i przejrzysty, czasem uproszczony, a jednocześnie dostosowany do możliwości percepcji odbiorców. Celem jest przybliżenie problemu/zagadnienia, zachęcenie do pogłębienia wiedzy na dany temat. Odmianą pogadanki jest Gawęda, powinna być ona wygłaszana w zajmujący sposób, jej celem jest głównie zaciekawienie tematem i skłonienie do przemyśleń

POKAZ/DEMONTRACJA

jest to pokazanie/zademonstrowanie jakiegoś urządzenia, jego zasad działania lub też sposobu zachowania czy postępowania w określonych sytuacjach (zasadą pokazu jest to, iż wszystko dzieje się „w ruchu”) w warunkach naturalnych lub sztucznych. Celem jest ukazanie możliwości, zapoznanie z zasadami działania, przedstawienie właściwego sposobu lub metody postępowania

PRELEGENT

(łac. praelegens = wygłaszający) osoba wygłaszająca prelekcje

PRELEKCJA

jest to przedstawienie/pokazanie jakiegoś tematu, zagadnienia, w sposób z reguły subiektywny. Celem jest przekonanie, nakłonienie do poglądów, postaw, zachowań lub zachęcenie do określonego działania

 
Strona: « ... 4 5 6 7 8 9 10 ... »

Kalendarz
2019
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.