Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /classes/db.class.php on line 14

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /classes/pager.php on line 113

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /classes/pager.php on line 113

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /classes/pager.php on line 113

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /classes/pager.php on line 113

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /classes/pager.php on line 113
 Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Kiedy tworzysz plany na jeden rok, zasiej zboże.#Kiedy tworzysz plany na dziesięć lat, zasadź drzewa.#Kiedy tworzysz plany na całe życie – kształć ludzi.
Chińskie przysłowie: Guanzi (ok. 645 p.n.e.)
 
Artykuły

Zwolnienie z VAT usług edukacyjnych a wymóg dokształcania zawodowego.

Od początku nowelizacji ustawy o VAT w obszarze zwolnień dotyczących usług edukacyjnych wątpliwości interpretacyjne wzbudzał zapis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a zgodnie z którym zwalnia się usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ustawodawca podatkowy nie sprecyzował jakie to odrębne przepisy miał na myśli. Skoro nie wprowadzono katalogu zamkniętego takich przepisów można wysnuć wniosek, iż chodzi tu o przepisy dowolnych aktów prawnych, które wyznaczają zasady i formy prowadzenia takich szkoleń. Pojawia się jednak kolejne pytanie jak szczegółowo i dokładnie te zasady i formy powinny zostać uregulowane. Czy wystarczającym jest tutaj wymóg ogólnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych- doskonalenia zawodowego przewidziany w wielu ustawach dotyczących samorządów zawodowych (np. lekarzy i dentystów). Na to pytanie odpowiedziało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 20494/11 (pełna treść odpowiedzi w załączeniu).

Minister Finansów wyjaśnił, że „okoliczność, iż przepisy nakładają na określone grupy zawodowe obowiązek doskonalenia zawodowego, nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia usług kształcenia od podatku od towarów i usług. Dla objęcia usług kształcenia zawodowego zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług konieczne jest, by przepisy regulowały formy i zasady tego kształcenia”. Minister zauważył ponadto, że „przepisy dotyczące szkoleń zawodowych lekarzy przewidują różne formy tego kształcenia. Dla oceny, czy spełnione są określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług przesłanki do zwolnienia od podatku usług kształcenia, konieczna jest zatem ocena konkretnych sytuacji. Podkreślam jednak, że przepis 43 ust. 1 pkt 29 lit. a nie jest jedynym przepisem, który odnosi się do zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego. Dla przykładu wskazać można, że świadczone przez uczelnie oraz instytuty badawcze (które zastąpiły jednostki badawczorozwojowe), a skierowane do lekarzy usługi kształcenia, których celem jest doskonalenie zawodowe tych osób, są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi kształcenia na poziomie wyższym”. Przy ocenie konkretnych sytuacji Minister odesłał podatników do instytucji wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego uregulowanej w Ordynacji podatkowej.

Należy pamiętać, iż powyższa odpowiedz na interpelacje nie ma charakteru wiążącego dla podatników ani organów i zasadniczo stanowi tylko pogląd na sprawęprzedstawiciela rządu. Nie ma bowiem statusu interpretacji ogólnej jakie może wydawać Minister Finansów. Z odpowiedzi Ministra Finansów wynika zasadniczo jeden wniosek: ogólny wymóg dokształcania funkcjonujący w wielu ustawach dotyczących samorządów zawodowych to za mało na skorzystanie ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

interpretacja do pobrania
Jarosław Włoch
konsultant podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie
j.wloch@misp-modzelewski.pl
tel. 012 422 42 55 w.34
............................................................................................

Za szkolenie po godzinach pracy firma zwróci dzień wolny

Pracownik będzie musiał zgodzić się na udział w szkoleniu opłaconym przez pracodawcę. Otrzyma jednak w zamian dzień wolny, jeśli odbędzie się ono poza czasem pracy. Więcej
............................................................................................

Dla rozwoju Polski najważniejsza jest edukacja

W ciągu najbliższych 20 lat najważniejsza dla rozwoju Polski jest poprawa jakości edukacji - mówili uczestnicy panelu "Polska przyszłości"  zorganizowanego w kancelarii premiera z okazji dwulecia rządu Donalda Tuska. Podczas panelu, na którym spotkali się m.in. minister w kancelarii premiera Michał Boni, wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska oraz  socjologowie: prof. Janusz Czapiński, prof. Paweł Śpiewak i publicysta Jacek Żakowski, omawiano ogłoszony w maju 2009 r. dokument "Raport  +Polska 2030+", określający strategię rozwoju Polski w perspektywie 20 lat. W trakcie dyskusji uznano, że jednym z najważniejszych zadań dla budowania dobrobytu w Polsce jest poprawa jakości edukacji. Zgodnie z diagnozą przedstawioną w raporcie, Polska w obszarze kapitału intelektualnego powiększa dystans wobec rozwiniętych gospodarek świata. Raport przytacza m.in. jedną z miar innowacyjności gospodarki - liczbę patentów. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego, Polska zajmuje 16 miejsce w UE, jeśli chodzi o liczbę przyznanych patentów. Raport "Polska 2030" został przygotowany przez zespół doradców strategicznych szefa rządu, kierowany przez Michała Boniego. Określono w nim dziesięć najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższych dwóch dekadach. Wśród nich wymieniono m.in.: konkurencyjność, sytuację demograficzną, wysoką aktywność zawodową, odpowiedni potencjał infrastruktury, bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, gospodarkę opartą na wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego, solidarność i spójność regionalną i sprawne państwo.

............................................................................................

400 ml zł na szkolenie pracowników

Firmy szkoleniowe w przyszłym roku będą mogły ubiegać się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dotacje wyłącznie na szkolenia z zakresu umiejętności technicznych i kompetencji społecznych. Będzie więcej szkoleń dla małych i średnich firm.
Więcej

............................................................................................

Coraz więcej osób uczy się na portalach społecznościowych

Wspólna nauka w internecie podbija rynek szkoleniowy na całym świecie. We-learning z powodzeniem stosują już uczelnie wyższe oraz niektórzy pracodawcy. Szkolenia te wkrótce zrewolucjonizują naszą pracę.
Więcej

............................................................................................

Pracownicy od szefa dostają auta, dopłaty do nauki i komórki

Ponad 80 proc. firm przyznaje pracownikom świadczenia pozapłacowe. Najpopularniejsze to dofinansowanie do nauki, samochód i telefon służbowy, tak wynika z badania PBS DGA przeprowadzonego na zlecenie DGP i firmy doradczej MDDP.
Więcej

............................................................................................

VAT na języku 

Resort finansów może po cichu obłożyć podatkiem VAT szkoły językowe, zapowiada "Gazeta Wyborcza". Fiskus powołuje się na prawo unijne. Ministerstwo chce, żeby część prywatnych szkół prowadzących kursy płaciła pełną stawkę VAT - 22 proc. Prawdopodobnie dotyczy to także szkół językowych, choć nikt w resorcie nie chce tego przyznać.
Więcej
 
............................................................................................
 

Dobre szkolenia poszerzają wiedzę, rozwijają umiejętności i budują postawy

Dzięki funduszom europejskim szkolenia stały się dla przedsiębiorstw integralną częścią ich codziennego życia. Zadaniem Izby jest dalsze rozszerzanie rynku szkoleń, a także promowanie jakości i dobrych praktyk.
Więcej
 

............................................................................................
 

Ponad 9 tys. zł dla firmy za przeszkolenie pracownika

Fundusz Pracy przeznaczy 0,5 mld zł na szkolenia i stypendia dla pracowników zagrożonych zwolnieniami. Do końca stycznia 2011 r. firmy mające trudności finansowe będą mogły ubiegać się o refundację kosztów szkolenia. Duże firmy mogą być zainteresowane otrzymaniem refundacji z Funduszu Pracy za wyszkolenie pracownika. Firmy, które znajdą się w przejściowych kłopotach finansowych i mają fundusz szkoleniowy, będą mogły otrzymać maksymalnie 9,3 tys. zł z Funduszu Pracy (FP) z tytułu refundacji kosztów, jakie poniosą na szkolenie pracownika. Zdaniem ekspertów refundacją będą zainteresowane raczej duże firmy. Takie nowe rozwiązania znalazły się w ostatniej wersji Pakietu Działań Antykryzysowych przygotowanych przez rząd i partnerów społecznych. 
Więcej

.................................................................................................

Szkolenia można organizować za granicą


Szkolenia dofinansowywane przez UE można realizować wspólnie z zagranicznym partnerem. Jako pierwsze w Polsce konkursy na wybór takich projektów ogłosiło województwo łódzkie.
Szczegóły

.................................................................................................

900 mln euro na szkolenia pracowników 

Pracownicy, którzy chcą za unijne pieniądze podnieść kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód, mogą się szkolić za środki z UE. Województwa mają do wydania do 2013 roku ponad 900 mln euro na szkolenia  dla pracowników, którzy chcą nabyć nowe lub uzupełnić i podwyższyć kwalifikacje.
Więcej

.................................................................................................

Strona: 123»
poleć znajomemu wersja do druku
Kalendarz
2020
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.