Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy ideę uczenia się#przez całe życie oraz kształcenia#społeczeństwa wiedzy
PIFS