Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /classes/db.class.php on line 14
 Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy nowe myślenie w uczeniu dorosłych:#^To osoba się uczy, a nie jest nauczana.#Rolą nauczyciela, trenera, instruktora#jest stworzyć odpowiednią do uczenia się#sytuację edukacyjną$
 
Korzyści
Infografika o Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS)
 
 
Chcesz do nas dołączyć? Aplikacja do PIFS >>
 
 
PIFS to największa branżowa Izba Gospodarcza zrzeszająca firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski.
Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowej dzięki naszej organizacji: wiedzą więcej o rynku szkoleń i szeroko pojętej edukacji osób dorosłych, poznają najnowsze trendy w branży, nawiązują kontakty zarówno w środowisku trenerskim jak i przedsiębiorców. Izba organizuje cyklicznie spotkania z ekspertami i decydentami oraz wyjazdy integracyjne, w których udział mają zagwarantowany wszyscy członkowie PIFS. Natomiast profesjonalna baza szkoleń umożliwia klientom prosty dobór właściwego szkolenia.
 
Pobierz:
 

Główne cele i zadania naszej Izby Gospodarczej:


Reprezentowanie środowiska firm szkoleniowych wobec ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych reprezentuje środowisko firm szkoleniowych wobec ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych.

1.      Reprezentuje interesy branży szkoleniowej i innych organizacji działających na rzecz edukacji dorosłych w relacjach z otoczeniem na szczeblu krajowym i wojewódzkim.
2.      Prowadzi rzecznictwo interesów na rzecz poprawy warunków prawnych poprzez zmiany ustaw, rozporządzeń i regulacji.
3.      Współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi w ramach projektów dotyczących branży szkoleniowej.

Prowadzi działania w zakresie rzecznictwa i reprezentowania interesów środowiska firm szkoleniowych w obszarze VAT, w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, w obszarze EFS, uczestniczymy w pracach Krajowej Sieci Tematycznej, uczestniczymy w pracach Grup Roboczych związanych z EFS i KFS.

Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i szkoleń, jako narzędzi rozwoju osobistego i organizacji

Upowszechnia ideę uczenia się przez całe życie i szkoleń jako narzędzi rozwoju osobistego i organizacji poprzez:

1.      PR usług szkoleniowych i edukacji osób dorosłych.
2.      Realizację projektów (komunikacyjnych i edukacyjnych) skierowanych do firm i ich pracowników w zakresie promocji LLL.
3.     Promocję konkretnych rozwiązań systemowych związanych z rynkiem szkoleń.
4.      Promowanie jakości usług szkoleniowych.

Upowszechnianie powyższej idei ma miejsce za pośrednictwem Dni Uczenia się Dorosłych, Partnerstwo na Mazowszu, Projektu „E-learning w rytmie flamenco” - wizyta PIFS w Obserwatorium E-learningu przy Uniwersytecie w Salamance, Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Poradnictwa Zawodowego, którego członkiem Izba jest od 2011 roku, Paktu z Małopolski, artykułów, wywiadów, felietonów, wypowiedzi w radiu i telewizji z udziałem przedstawicieli Izby.

Definiowanie i upowszechnianie wysokich standardów jakości usług szkoleniowych

Izba definiuje i upowszechnia wysokie standardy jakości usług szkoleniowych poprzez:

1.      Definiowanie i upowszechnianie norm etycznych działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
2.      Definiowanie i upowszechnianie standardów jakościowych usługi szkoleniowej.
3.      Promocję dobrych praktyk w szkoleniach.

Izba nieustannie pozyskuje poparcie dla Kodeksu Dobrych Praktyk, opracowała Standard Usługi Szkoleniowej, nawiązała współpracę z Francuską Federacją Firm Szkoleniowych.

Wspomaganie działalności firm szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych:

1.      Gromadzi i upowszechnia informacje oraz badania na temat rynku szkoleń i branży szkoleniowej. W kwietniu 2011 r. ankietowe badanie potencjału członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych dało odpowiedź na pytania o siłę Izby: ile jesteśmy warci, jaki przychód generujemy, jaki to jest fragment rynku, jaką liczbę osób szkolimy, ile projektów EFS realizujemy, jaką liczbę miejsc pracy generujemy. Pozyskane informacje pozwoliły nam na jeszcze lepszą współpracę z organami administracji państwowej i innymi organizacjami. Za pomocą zebranych danych.

Według pozyskanych danych, szacujemy, że wszystkie firmy członkowskie w 2010 roku:

·        osiągnęły przychód w wysokości 708 mln złotych dzięki szkoleniom komercyjnym,
·        osiągnęły przychód w wysokości 659 mln złotych dzięki szkoleniom dofinansowanym ze środków publicznych, w tym EFS,
·        osiągnęły przychód 1,367 mld złotych łącznie ze wszystkich oferowanych szkoleń,
·        osiągnęły znacznie większy przychód względem roku 2009,
·        zrealizowały 1104 projekty szkoleniowe dofinansowane ze środków publicznych, w tym z EFS,
·        zrealizowały 759 projektów szkoleniowych dofinansowanych z EFS,
·        przeszkoliły 902 tys. osób,
·        działały w zdecydowanej większości w całej Polsce,
·        szkoliły prawie w równej mierze sektory: administracji rządowej i samorządowej, duże firmy, MŚP, osoby fizyczne,
·        zatrudniały 4,1 tys. osób,
·        współpracowały z 7,2 tys. trenerów,
·        mogło się pochwalić w zdecydowanej liczbie przypadków ponad 10-letnim okresem funkcjonowania na rynku,
·        funkcjonowały głównie jako spółki prawa handlowego oraz działalność gospodarcza.

2.       Prowadzi i rozpowszechnia badania trendów biznesowych.
3.      Gromadzi i upowszechnia aktualne informacje prawne związane z branżą szkoleniową

Działalność informacyjna Izby realizowana jest m. in. przez organizowane dla członków PIFS seminaria informacyjne dot. VAT. Izba prowadzi działania informacyjne za pośrednictwem swojego newslettera, wydawanego w każdym miesiącu, w którym informuje swoich członków, o wszelkich sprawach, które są istotne z punktu widzenia branży szkoleniowej,
strony internetowej, a także informacje dodatkowe w części przeznaczonej tylko dla członków PIFS (w szczytowym okresie oglądalność strony sięgała ok. 2 tyś. wejść dziennie), maili, które są wysyłane każdorazowo, kiedy informacja ma charakter pilny lub jest dużej wagi, a także spotkań, zarówno bezpośrednich z członkami PIFS, jak i w szerszym gronie.

Funkcjonują również platformy wymiany informacji: Goldenline, biuro PIFS uruchomiło dwie nowe usługi dla członków Izby: profil na portalu społecznościowym Facebook oraz kanał na Youtube z relacjami filmowymi z wydarzeń izbowych.

Nieustannie rośnie liczba odwiedzin naszego serwisu. Izba gwarantuje członkom promocję na własnej stronie internetowej. Tworzy i udostępnia bazę firm szkoleniowych, która stała się wyznacznikiem najwyższej jakości usług szkoleniowych i edukacyjnych.

 4.      Izba organizuje zniżki i upusty na usługi zewnętrzne świadczone firmom członkowskim.

Członkom Izby oferowane są atrakcyjne oferty usług oraz duże upusty cenowe na reklamę usług szkoleniowych, wynajem miejsc konferencyjnych, literaturę fachową i inne, m. in.:

zniżki na reklamę w Dziennik Gazeta Prawna
zniżki na oprogramowanie Profesal
zniżki na literaturę PWE, Wolters Kluwer, Difin, Emka i inne

5.    PIFS prowadzi działalność interwencyjną na rzecz członków Izby zgodnie ze ściśle określonymi kryteriami i regułami.

Polska Izba Firm Szkoleniowych jest statutowo zobowiązana do rzecznictwa interesów swoich członków.

6.      Wspomaga działalność firm członkowskich poprzez pomoc prawną

Integracja i organizacja środowiska: wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, zrzeszanie i stowarzyszenie członków
Nasza Izba gospodarcza integruje środowisko szkoleniowe i związane z edukacją osób dorosłych poprzez:

1.      Tworzenie forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami (grupy robocze, spotkania, Internet, biuletyny, ds.).
2.      Tworzenie platformy do nawiązywania relacji i współpracy biznesowej (konsorcja, podwykonawstwo, wymiana komercyjna między firmami). 

Do chwili obecnej zorganizowaliśmy ponad 10 Warsztatów Integracyjnych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych dla członków PIFS. Warsztaty Integracyjne PIFS okazały się okazją do spotkania członków naszej Izby w celu przedyskutowania bieżących problemów, które dotyczą środowiska firm szkoleniowych w Polsce, jak również okazją do nawiązania bezpośrednich nieformalnych kontaktów. Dzięki tym kontaktom pełnimy funkcję stowarzyszenia czy organizacji zrzeszającej osoby zainteresowane edukacją osób dorosłych

Członkowie PIFS mają możliwość uczestniczenia w organach Izby, wpływania na jej bieżącą działalność a tym samym na cały rynek szkoleń i edukacji dorosłych. Mają prawo do używania logo PIFS w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych. Raz do roku członkowie Izby otrzymują bezpłatny raport o rynku szkoleń.

 

poleć znajomemu wersja do druku