Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Społeczność ucząca się:#Społeczność, która szeroko promuje kulturę uczenia się#rozwijając efektywnie współpracę lokalną#w całym społeczeństwie i zachęca do nauki#osoby indywidualne i organizacje.
 
Wydawnictwo DIFIN

Zniżki 20% dla członków PIFS

Pełna oferta wydawnicza, nowości, promocje, zapowiedzi znajduje się pod adresem http://www.ksiegarnia.difin.pl/ 

Asertywność klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości
Adriana Klos
stron: 188
cena: 39 zł

W asertywności nie tyle chodzi o to, abyś stawał się kimś innym, lepszym niż jesteś, ale byś mógł odnaleźć siebie, zrozumieć, kim jesteś naprawdę i cieszyć się swoim życiem.
Więcej

 

 

 

 

Czas pracy w 2016 roku. Planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

Monika Wacikowska

stron: 192, cena: 42 zł

Lektura poradnika pomoże Czytelnikowi zaplanować czas pracy pracowników - układać harmonogramy czy tworzyć stałe rozkłady czasu pracy, jaka w tym zakresie istnieje elastyczność oraz jakie ograniczenia. Czytelnik pozna jakie zasady oraz możliwości niosą obowiązujące przepisy w zakresie rekompensowania dodatkowej pracy - w zależności od jej charakteru czy rodzaju oraz co pracownikowi należy się z tytułu odbywanej podróży służbowej czy różnego rodzaju szkoleń. Więcej

 

http://www.ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/sgh_produkty_2439_1434449895557ff7e75005d.jpg

Key Account Manager
Krzysztof Kałucki

stron: 190, cena: 45 zł, rok wydania: 2015

Książka prowadzi krok po kroku po wszystkich zagadnieniach merytorycznych związanych z wykonywaniem zawodu; zawiera treści dotyczące skutecznych narzędzi stosowanych w codziennej pracy. Prosta treść poparta opisem własnych doświadczeń autora w wykonywaniu zawodu KAM-a sprawia, iż czyta się ją bez konieczności sięgania po literaturę specjalistyczną.

Obowiązkowa pozycja dla planujących ukierunkować swoją karierę na pracę z kluczowymi klientami. Książka pomoże zrozumieć prawdziwą istotę pracy na stanowisku KAM-a. Dla aktywnych managerów pracujących z kluczowymi klientami to możliwość konfrontacji z doświadczeniami autora.

                                                        Romuald Wojda, Sales Division Director, Rovese S.A.

http://www.ksiegarnia.difin.pl/rozwoj-osobisty/51/key-account-manager/krzysztof-kalucki/2439

 http://www.ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/sgh_produkty_2259_1412245928542d29a8a0095.jpgPraktyczne sporządzenie biznesplanu 
Ryszard Sitkiewicz

 stron:  138, cena: 38 zł, rok wydania: 2014

Połączenie książki z czynnym arkuszem kalkulacyjnym, na którym przygotowuje się plany finanso we, jest jedyną tego typu publikacją na rynku polskim, umożliwiającą samodzielne i profesjonalne wykonanie planu finansowego do biznesplanu. Plan finansowy został sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym Excel z aktywnymi formułami. Wszystkie arkusze kalkulacyjne są ze sobą powiązane za pomocą określonych formuł, zmiany danych wejściowych powodują automatycznie zmiany obliczeń w tabelach analitycznych i podsumowujących.

http://www.ksiegarnia.difin.pl/biznes-poradniki/40/praktyczne-sporzadzenie-biznesplanu/ryszard-sitkiewicz/2259

 
http://www.ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/sgh_produkty_2339_142304619854d1f636e5cd6.jpgWłaściwy kurs. Od białego kołnierzyka menedżera do żółtej koszulki lidera
Joanna Tokar

 stron:  318, cena: 60 zł, rok wydania; 2015

Publikacja adresowana jest do menedżerów, którzy chcą zrozumieć zjawisko jakim jest przywództwo. Książka jest wynikiem kilkuletniej pracy autorki w charakterze trenera, konsultanta ds. HR i wykładowcy akademickiego. Inspiracją do jej napisania były pytania zadawane przez menedżerów oraz słuchaczy warsztatów i seminariów.

Publikacja stanowi zbiór tych wszystkich pytań wraz z odpowiedziami.
Przedstawione odpowiedzi łączą świat nauki i biznesu, tak aby studentom przybliżyć praktyczne rozwiązania, a menedżerom wskazać odniesienia do teorii. Każda odpowiedź została opracowana w oparciu o aktualną literaturę i prasę branżową. Zaproponowana struktura: pytań, odpowiedzi i ćwiczeń, sprawia, że książka ma charakter poradnikowy.

http://www.ksiegarnia.difin.pl/zasoby-ludzkie/33/wlasciwy-kurs-od-bialego-kolnierzyka-menedzera-do-zoltej-koszulki-lidera/joanna-tokar/2339

http://www.ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/sgh_produkty_2270_1413288584543d1288146c6.jpg
Etykieta pracy. Współczesne najwyższe standardy
Lidia Jabłonowska, Grzegorz Myśliwiec

stron:  215, cena: 45 zł, rok wydania: 2014

Książka adresowana jest do rzesz pracowników biznesu stale komunikujących się zawodowo. Zbudowanie wizerunku osoby eleganckiej i kulturalnej może stanowić przewagę konkurencyjną wobec innych uczestników rynku. Z drugiej strony, zmorą wielu ludzi jest obawa przed popełnieniem błędu, gafy, lapsusu. Książka zwiększa szanse ich uniknięcia i nabrania pewności w trudnych sytuacjach towarzysko-zawodowych, uroczystościach, spotkaniach biznesowych. Rankingi kompetencji przydatnych na rynku w ocenie pracodawców i badanych studentów wskazują, że wśród najwyżej cenionych jest umiejętność przestrzegania wysokich standardów zachowania.

 http://www.ksiegarnia.difin.pl/zasoby-ludzkie/33/etykieta-pracy-wspolczesne-najwyzsze-standardy/lidia-jablonowska/2270

 

 http://www.ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/sgh_produkty_1786_135411027950b615471bf25.gif
Jak z menedżera stać się przywódcą? Poradnik dla menedżerów i coachów
Wioletta Małota

 stron: 133, cena: 39 zł

Polecam ten prosty, dobrze porządkujący nowoczesną wiedzę o przywództwie podręcznik – i bogate źródło inspiracji – wszystkim menedżerom, którzy już wiedzą, że w dzisiejszych trudnych czasach świat biznesu wymaga, by stawali się profesjonalnymi liderami i nie ma od tego odwrotu.

Jacek Santorski - dyrektor programowy Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytutu Psychologii BiznesuValues

http://www.ksiegarnia.difin.pl/zasoby-ludzkie/33/jak-z-menedzera-stac-sie-przywodca-poradnik-dla-menedzerow-i-coachow/wioletta-malota/1786
 

http://www.ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/sgh_produkty_1806_135575202050cf22546dac7.gif


Trener skuteczny. Procedury dla prowadzących szkolenia

Andrzej Niemczyk

 stron:  295, cena: 60 zł

Książka dedykowana osobom prowadzącym i organizującym szkolenia.Jest poradnikiem, który ma zwiększyć skuteczność szkoleń i ułatwić trenerom ich prowadzenie przez poprawienie własnych umiejętności. W książce są opisane różne metody szkoleniowe wraz z dokładnymi wyjaśnieniami, jak je prowadzić. Można też znaleźć w niej opis trudnych sytuacji szkoleniowych wraz z wyjaśnieniem, dlaczego do nich dochodzi oraz jak je rozwiązywać.  Każda metoda szkoleniowa i trudna sytuacja zostały zilustrowana licznymi przykładami z sal szkoleniowych. Poszczególne rozdziały kończą się procedurą, która jest opisem poszczególnych kroków, które może zrobić trener w opisywanym przypadku.

 Książka nominowana do nagrody „Książka dla trenera 2012”

 http://www.ksiegarnia.difin.pl/zasoby-ludzkie/33/trener-skuteczny-procedury-dla-prowadzacych-szkolenia/andrzej-niemczyk/1806

  
„Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening
- Wiesław Sikorski

Wszyscy porozumiewamy się przy użyciu słów i gestów, ale większość z nas w małym stopniu zna reguły skutecznego komunikowania się. Każde nasze słowo lub zachowanie zawiera jakieś przesłanie. Cokolwiek robimy, zawsze coś komunikujemy. Treści zawarte w tym opracowaniu mogą znacząco zwiększyć skuteczność korzystania z dobrodziejstw mowy ciała. Co więcej, jest to możliwe poprzez autotrening – a więc bez konieczności wychodzenia z domu. Z pewnością jednak po lekturze tej książki będziemy potrafi li lepiej wykorzystywać wiedzę o komunikacji niewerbalnej w różnych sferach naszej aktywności – do osiągania sukcesów osobistych i celów zawodowych.

Data wydania: 2011
Liczba stron/format: 328/B5
Okładka: miękka
Cena: 50.00 zł

„Psychologia motywacji w organizacji” - Zdzisław Nieckarz

Problemem, z którym boryka się większość funkcjonujących na rynku organizacji, jest przede wszystkim zwiększenie efektywności ich działania. Efektywność tę usiłuje się zoptymalizować poprzez zmiany sposobu zarządzania zasobami organizacji. Zasoby te można podzielić na następujące grupy:

·        ludzkie, rzeczowe, finansowe, informacyjne;
·        twarde: kapitał, technologia, know-how, strategia, struktura;
·        miękkie: ludzie, kultura, wiedza, marka
Spośród wymienionych elementów najważniejszym, są z całą pewnością zasoby ludzkie. Publikacja omawia metody motywowania pracowników, począwszy od metod finansowych po przez systemowe na indywidualnych kończąc.

Data wydania: 2011
Liczba stron/format: 192/B5
Okładka: miękka
Cena: 40.00 zł

„Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia” - Przemysław Bąbel, Agnieszka Baran

Książka jest jednocześnie poradnikiem metodologicznym i metodycznym. Z jednej bowiem strony Autorzy piszą o tym, jakie działania należy podjąć, żeby zaprojektować i przeprowadzić trening pamięci (metodologia), a z drugiej pokazują, jak to zrobić – jakie postawić sobie cele, jakie przekazać treści, jakimi metodami się posłużyć, jakie techniki i ćwiczenia wykorzystać (metodyka).

Oryginalność książki wyraża się w możliwości wykorzystania zawartych w niej treści w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi i starszymi; zarówno w ramach placówek oświatowych (szkół, uczelni), instytucji kulturalnych i edukacyjnych (domy kultury, kluby, świetlice), jak i organizacji pozarządowych i firm szkoleniowych, realizujących projekty edukacyjne. Możliwe jest także samodzielne korzystanie z proponowanych ćwiczeń w celu podniesienia własnych możliwości pamięciowych.
Książka skierowana jest przede wszystkim do osób projektujących szkolenia – warsztaty pamięci i koncentracji uwagi dla różnych grup odbiorców. Prezentuje nie tylko różne ćwiczenia i techniki, ale sposoby ich wykorzystania podczas przygotowywania tego typu warsztatów.

Data wydania: 2011
Liczba stron/format: 302/C5
Okładka: miękka
Cena: 47.00 zł

„Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu” - Anna Lipka, Małgorzata Król, Alicja Winnicka-Wejs

Działalność personalna jest jednym z wielu możliwych zastosowań praktycznych wiedzy o twórczości, czyli kreatologii. Działalność ta ma zwiększać wartość kapitału ludzkiego organizacji poprzez takie kształtowanie jego jakości, które – w porównaniu do rynkowych konkurentów – charakteryzuje się oryginalnością. Wydaje się bowiem, że nie może być mowy o uzyskiwaniu odpowiedniej jakości i wartości kapitału ludzkiego (w) organizacji, jeśli działalność uczestniczących w gospodarowaniu tym kapitałem podmiotów nie będzie, choć w części, działalnością twórczą. W książce zdefiniowano HR-owy kreacjonizm, określono jego granice oraz wykazano, iż twórczość podmiotów odpowiedzialnych za działalność personalną przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej organizacji, opartej na jej najważniejszym zasobie niematerialnym.

Data wydania: 2011
Liczba stron/format: 259/B5
Okładka: miękka
Cena: 47.00 zł

poleć znajomemu wersja do druku
Wydawnictwo Astrum Wydawnictwo Wolters Kluwer Wydawnictwo DIFIN Wydawnictwo EMKA Wydawnictwo MT Biznes Wydawnictwo PWE Wydawnictwo CKL Grupa Wydawnicza HELION S.A. Wydawnictwo Naukowe PWN Wydawnictwo GALL Księgarnia Internetowa Albertus.PL Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o. Wydawnictwo BL Info Polska Sp. z o.o. Wydawnictwo Placet Oficyna Wydawnicza Unimex Renata Zubrzycka
 
 
Kalendarz
2019
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Wyszukiwarka firm