Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Kiedy tworzysz plany na jeden rok, zasiej zboże.#Kiedy tworzysz plany na dziesięć lat, zasadź drzewa.#Kiedy tworzysz plany na całe życie – kształć ludzi.
Chińskie przysłowie: Guanzi (ok. 645 p.n.e.)
 
Wydawnictwo PWE

Zniżka 25% dla członków PIFS

Perswazja. Sztuka pozytywnego wpływania na ludzi
James Borg

Perswazja to sztuka przekonywania innych, wpływania na ich opinie, postawy i działania. Ułatwia ona zdobycie zaufania ludzi i wzbudzenie ich zainteresowania swoim przekazem. Perswazji można się nauczyć, najlepiej korzystając z wiedzy i doświadczenia światowej klasy eksperta w tej dziedzinie – Jamesa Borga.  Książka ta nie tylko ułatwia czytelnikowi doskonalenie własnych umiejętności w tym zakresie, lecz także umożliwia rozpoznanie technik perswazji stosowanych przez inne osoby. Wiecej
 

Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej
James Borg
Każdy człowiek posługuje się językiem ciała, porozumiewając się z innymi. Jednak większość osób robi to nieświadomie. Komunikacja niewerbalna wzmacnia lub osłabia znaczenie wypowiadanych słów. Książka ta ułatwi czytelnikowi doskonalenie własnych umiejętności w tym zakresie, a także trafne interpretowanie języka ciała innych osób.
Można w niej znaleźć odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
Co to jest język ciała? W jaki sposób należy interpretować poszczególne gesty i zachowania?
Dlaczego tak duże znaczenie w skuteczności przekazu mają ton i natężenia? Wiecej
 

Repozycjonowanie. Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu
Jack Trout, Steve Rivkin
Autorzy – Jack Trout i Steve Rivkin – wybitni eksperci w dziedzinie marketingu – podpowiadają przedsiębiorcom, jak przetrwać kryzys i pokonać konkurencję. Ich receptą na sukces jest repozycjonowanie, nawiązujące do koncepcji pozycjonowania, którą Jack Trout opracował wiele lat temu. Pokazują oni, jak umiejętnie stosować znane od lat narzędzia marketingu z uwzględnieniem zmian we współczesnej gospodarce. Autorzy proponują spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa z nowej perspektywy, wskazanie jego mocnych stron i opracowanie skutecznej strategii. Wiąże się to ze zmianą dotychczasowej działalności marketingowej. Swoje rozważania ilustrują interesującymi przykładami. Wiecej

Zarządzania talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
Redakcja naukowa Tomasz Ingram
Koniec XX i początek XXI wieku to złota era zarządzania zasobami ludzkimi – najcenniejszymi zasobami organizacji. Intensywne nasilenie zainteresowania zzl przejawia się licznymi publikacjami czy to natury teoretycznej, czy też praktycznej.
Wśród nowych obszarów, stosunkowo niedawno odkrytych, jest zarządzanie najlepszymi, wyjątkowo utalentowanymi pracownikami — określanymi w tym opracowaniu mianem talentów. Wiecej


Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego
Ryszard Barczyk, Leszek Kąsek, Marek Lubiński, Krzysztof Marczewski
W książce omówiono wzajemne relacje między wahaniami koniunkturalnymi a perturbacjami na światowych rynkach finansowych, zjawisko zarażenia związane z mechanizmem transmisji impulsów koniunkturalnych, cykle koniunkturalne w transformujących się gospodarkach krajów środkowo-wschodniej Europy i wybranych wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych, związki wahań koniunkturalnych ze sferą realną sektora handlu zagranicznego oraz ze zmianami mierników konkurencyjności cenowo-kosztowej podmiotów gospodarczych działających w tym sektorze.  Więcej 

Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Krzysztof Obłój
W obecnym wydaniu autor przedstawił koncepcje strategii organizacji, teorie i metody strategicznej analizy jej otoczenia, techniki strategicznej diagnozy, problemy decyzyjne stratega, budowę strategii organizacji w warunkach globalizacji. Wiecej  


 

Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Ashok Jashapara
Podręcznik obejmuje uporządkowany, całościowy wykład dotyczący zarządzania wiedzą. Cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem od kiedy do świadomości wszystkich teoretyków i praktyków zarządzania dotarło, że świat zmierza do gospodarki opartej na wiedzy. Wykład koncentruje się wokół pięciu zjawisk dotyczących wiedzy w firmie: odkrywanie wiedzy, tworzenie wiedzy, wartościowanie wiedzy, rozprzestrzenianie wiedzy, wykorzystywania wiedzy.
Więcej 
 
Historia myśli ekonomicznej , Wacław Stankiewicz
W trzecim, nieco skróconym i zmienionym wydaniu książki Autor zapoznaje czytelników nie tylko z historią i stanem obecnym myśli ekonomicznej na świecie, lecz także z polskimi doktrynami ekonomicznymi okresu transformacji ustrojowej w latach 1989-2005. Dokładna analiza tych doktryn jest o tyle trudna, że brakuje dystansu czasowego pozwalającego na ocenę zmian, osiągnięć i słabości ich rozwoju w okresie transformacji. Ze splotu wydarzeń politycznych i praktyki społeczno-gospodarczej wyłaniają się różne koncepcje godne poznania. Dlatego Autor ujął rozważania w trzech przedziałach czasowych, choć kryteria tego podziału nie zawsze są ostre: lata 1989-1991 (przejście od realnego socjalizmu do kapitalistycznej gospodarki rynkowej), lata 1992-1995 (wychodzenie ze specyficznego kryzysu transformacji) i lata 1996-2005 (wchodzenie na drogę rozwoju w dążeniu do „zdrowej” gospodarki rynkowej). Wiecej

 

poleć znajomemu wersja do druku
Wydawnictwo Astrum Wydawnictwo Wolters Kluwer Wydawnictwo DIFIN Wydawnictwo EMKA Wydawnictwo MT Biznes Wydawnictwo PWE Wydawnictwo CKL Grupa Wydawnicza HELION S.A. Wydawnictwo Naukowe PWN Wydawnictwo GALL Księgarnia Internetowa Albertus.PL Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o. Wydawnictwo BL Info Polska Sp. z o.o. Wydawnictwo Placet Oficyna Wydawnicza Unimex Renata Zubrzycka
 
 
Kalendarz
2019
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Wyszukiwarka firm